Koncept a grafika kampaňe GCE

Měli jsme velmi nepříjemnou zkušenost během spolupráce se společností GCE na jejich mezinárodní kampani propagující řadu bezpečnostních výrobků pro svařování. Tato informační kampaň a její klíčové vizuály a video spoty byly distribuovány mezi 13 zemí v nichž společnost GCE působí. Pro kampaň jsme přišli s konceptem, který pracoval s původním logem doplněným o stylizovanou bublinu s názvem kampaně – Simply safe. jedním ze tří klíčových elementů kampaně byl 3D model samotného zařízení, doplněný o efektní fotografie a animace jisker tvořených při svařování. Naše agentura zároveň vytvořila sérii 3D animací vysvětlujících fungování a výhody jednotlivých výrobků. Celá animace byla dabovaná do angličtiny a později umístěna na web prostřednictvím zvláštní microsite.

Projekt: GCE Campaign Graphics And Concept
Art Director: Martin Kuspal
Klient: GCE Holding AB, Malmö, Sweden
Rok: 2015

http://simplysafe.gcegroup.com/

gce-campaign-2gce-campaign-3gce-campaign-4gce-campaign-5gce-campaign-6