indexa-01indexa-02indexa-03indexa-04indexa-05indexa-06indexa-07indexa-08indexa-09indexa-10indexa-11

Logo design jako první krok corporate identity

Celý proces tvorby vizuálního image nové společnosti, případně při rebrandingu již fungující firmy, začíná navrhováním loga a výběru jeho finálního variantu. Náš klient si vybral velmi originální a vizuálně silné logo, se kterým se dalo perfektně pracovat při tvorbě webových stránek, design manuálu a tiskovin.

Design manuál a brožura

Součástí tvorby každého loga je samozřejmě i design manuál, který ve svém minimálním provedení řeší použití loga, jeho varianty, správnou aplikaci, firemní barvy a typografii. Rozšířený manuál definuje zpracování vizitek, hlavičkového papíru a poštovních obálek. Nejčastěji tento typ design manuálu rozšiřujeme o použití loga a firemního vizuální na reklamních předmětech, v reklamní inzerci podle preferovaných médií, letácích a brožurách, případně je v něm načrtnuty řešení umístění loga ve webových stránkách.
Celá identita tohoto projektu pracuje s velmi decentními grafickými prvky, proto jsme se rozhodli postavit vzhled jednotlivých materiálů na fotografii, jemné práci s textem a sekundárním, trojúhelníkovým grafickým prvkem který diagonálně vstupuje do jednotlivých kompozic dìlicí je na plno-barevné, prázdné nebo fotografii překrývající plochy .
V zpracované případové studii je možné vidět ukázku z brožury a webových stránek, design manuál jednotlivých projektů prezentujeme jen při osobním setkání.

Webové stránky, responzivita a aplikování corporate identity

Současným trendem v oblasti webového designu je určitá unifikace kompozice a jednotlivých vizuálních prvků či výstavbových postupů ve webových stránkách, a to z důvodu potřebné optimalizace obsahu pro širokou škálu zobrazovacích zařízení. Přesto ale neustále hledáme způsoby, jak webdesign co nejlépe propojit s vizuální identitou projektu a zachovat tak všeobecně akceptovanou funkcionalitu a vyžadovanou kreativu.
Při tomto projektu jsme na webových stránkách navázali na corporate identity definovanou design manuálem přenesením fotografií, volbou písma a samozřejmě aplikací sekundárního grafického prvku – diagonální protínající červené plochy. Výsledkem je tak velmi svěží, moderní a věříme že současně elegantní web který plynule navazuje na všechny propagační materiály a prvky značky.

www.indexatrading.com