Nový logo design společnosti CAMASE, a.s.

Z několika grafických návrhů loga společnosti si klient vybral neutrální symbol a technicky působící logo v barvách modré a šedé. Samotný symbol je tvořen obrácenými grafém „c“ a jejich vzájemnou kombinací, čímž navazuje na dále v logu použitou typografii. Zadáním klienta bylo vytvořit logo s univerzálním využitím, které by na první pohled nemuselo nutně připomínat segment energetiky. Klient volil k výběru loga velmi konzervativní přístup s úhledně na versitalitu jeho budoucího využití.

Originální komunikace, branding a corporate identity značky CAMASE v oblasti energetického managementu

Pro tento projekt jsme zvolili značně originální koncept komunikaci. Pro oblast energetiky je velmi příznačné časté využívání vizuálů se solárními panely, veternými mlýny anebo jinými energetickými zdroji či zařízeními. Naší první myšlenkou bylo vyhnout se těmto okoukaným vizuálům. Po krátkém hledání souvisejících informací nás napadlo propojit samotnou ideu společnosti, kterou je efektivní využívání energie, s přírodou – univerzálním spojovacím prvků při jakékoliv cílové skupině. Při hlubším zkoumání jsme zjistili, že z celé živočišné říše patří právě medúza k organismům s energeticky nejefektivnějším metabolismem. Vybrali jsme ji proto jako hlavní vizuální a ideový motiv komunikace. Fotografie medúz poskytli velmi hravý a barevně intenzivní motiv pro pozadí komunikačním materiálů. Zároveň je motiv ideově propojený s oblastí, v níž firma působí. Cílem energetického managementu – hlavní činnosti firmy je dosažení energetické úspory a efektivity, a to je přesně to, co příroda dovedla k dokonalosti u medúz. Klient byl s naším návrhem nadšený a my jsme mu nesmírně vděčný za projevenou důvěru a odvahu při volbě konceptu.

I konzervativní a nudné segmenty mohou pracovat s graficky poutavou a originální komunikací

Možná to na první pohled nevypadá jako zajímavá oblast, ale pro nás je každý projekt stejně velkou výzvou. Ke každému klientovi přistupujeme se stejnou odvahou a snahou poskytnout mu tu nejlepší službu, to nejvýhodnější řešení, vhodnou grafiku a strategii pro jeho oblast působení. Právě pro tvorbu řešení, která jsou originální a zajímavá je více než rozpočet důležitá důvěra klienta. Každý úspěšný projekt to dokazuje a my jsme rádi, že i spoločnoť CAMASE, a.s. může pracovat s novou, originální komunikací, která je jednoznačně oddělí od konkurence a ukáže, že jim na jejich poselství záleží.

Webdesign tvořen na míru

Právě webové stránky projektu CAMASE spoléhají na předdefinované šablony volně dostupných redakčních systémů, ale jsou tvořeny individuálně na míru dle rozsahu, potřeb a kreativních možností jejich obsahu. Vyobrazení komplexních grafů u jednotlivých projektů bylo obzvláště velmi důležité, proto jsme si dali záležet na jejich pracného preklesení. Právě takové části obsahu vyžadují osobitý přístup a profesionální zpracování, zejména pokud je záměrem jejich stylizace do celkové firemní identity společnosti. Webdesign je samozřejmě plně responzívny, funguje a reaguje rychleji než běžné open source řešení a využívá lean code přístup k tvorbě zdrojového kódu.

Corporate identity, brožura a tiskoviny

Pro klienta jsme zpracovali rozsáhlý design manuál který důkladně popisuje použití loga a aplikování firemní identity při tvorbě prezentačních materiálů a další komunikace v různých médiích. Součástí balíčku rebrandingu bylo navržení a dodání vizitek, hlavičkového papíru a ostatní tiskové korespondence spolu s laminovanou brožurou, která využitím vizuálů z kampaně podtrhuje celkovou rafinovanou komunikaci společnosti.

www.camase.eu

camase-01camase-02camase-03camase-04camase-05camase-06camase-07camase-08camase-09camase-10