brainy-010brainy-011brainy-012brainy-013brainy-014brainy-015brainy-016

Logo a jeho symbolika

Logo vychází z morfologické kombinace symbolů mozku a jablka. Inspirací pro tento motiv byl samotný název značky, který sám vybízí ke kombinační symbolice. Lístek na stopce doplňuje symbol mozku (brain / brainy) a transformuje ho k jeho sekundárnímu významu a to do podoby ovoce (fruits). Jako nosná část vizuální identity byla zvolena výrazná teplá saharská žlutá v kontrastu s černým pozadím. Logo je primárně používané ve svém negativu se žlutým symbolem a bílou typografií na černém podkladu.

Ikonografie

Pro projekt Brainy Fruits jsme vytvořili ke každé funkci produktu specifickou, na míru navrženou ikonu. Ikonografie bude využita pro univerzální komunikaci výhod a funkčnosti produktu napříč rozmanitou lokalizací marketingových materiálů.

Typografie

Design manuál značky definuje použití písma Ubuntu ve třech základních řezech. Pro slogany a použití nápisů na černém pozadí, případně na podkladě tmavé fotografie je definován hrubý řez písma Ubuntu Bold. Doporučujeme pracovat s velkými grafémami. Pro tiskoviny je ideální použít tenký řez písma Ubuntu Light. Ubuntu Regular je určen především pro použití při písmu malé velikosti, na webu a na zvýraznění slov v textu v tiskovinách.

www.brainyfruits.com