Facebook

Založenie a doplnenie profilu na sociálnej sieti Facebook

 • Nadradenie profilovej a úvodnej fotografie
 • Doplnenie informácii o spoločnosti (Short and long description, mission) + copywriting
 • Prepojenie ostatných sociálnych sietí (Instagram, Pinterest, Twitter, + ďalšie…)
 • Doplnenie likes ostatných spoločností

Analýza profilu (v prípade existencie FB profilu)

 • Doplnenie chýbajúcich informácii viz. Bod
 • Analýza grafickej stránky a scalingu + reorganizácia
 • Prepojenie webových stránok a ostatných sociálnych médií

Komunikačné stratégie pre Facebook

 • Stanovenie cieľov a účelov komunikácie
 • Voľba štýlu a tónu, stanovenie činnosti frekvencie a typu príspevkov
 • Analýza vhodnej doby pre pridávanie príspevkov na základe aktivity fanúšikov
 • Stanovenie druhov a zdrojov obsahu
 • Komunikácia s fanúšikmi (odpovedanie na otázky a komentáre)
 • Plán krízovej komunikácie
 • Stanovenie vhodných reklamných formátov
 • Kritériá pre hodnotenie úspešnosti

Dlhodobá správa profilu

 • Tvorba príspevkov:Štandardný príspevok bez promovania – copywriting + +shortlinksŠtandardný príspevok bez promovania – copywriting + +shortlinks + graphicŠtandardný príspevok promoted – copywriting + +shortlinksŠtandardný príspevok promoted – copywriting + +shortlinks + graphic
 • Tvorba a správa
 • Tvorba udalostí
 • Tvorba a riadenie súťaží
 • Využívanie fotografií z fotobanky (Onedollarphoto club)
 • Harmonogram zverejňovania
 • Odpovedanie na otázky a komentáre
 • Moderná diskusia
 • Kontrola trollingu a spamov
 • SEO v rámci diskusií
 • Základná analýza kľúčových slov pre Facebook
 • Reporting výsledkov

Platené reklamné zdroje

 • Tvorba PPC kampane na základe dodanej grafiky:CopywritingVoľba vhodného zdieľania (targeting)Stanovenie vhodnej platby za reklamu (PPC, CPM, oCPM) – optimalizácia cien za kliknutiaNapojenie konverzných pixelovNávrh viacero variant pre optimálny účinok – (Varianty cielenia, grafické i textové stránky
 • Denná správa kampaní včetne optimalizácie
 • Tvorba sponzorovanej udalosti

Facebook remarketing (cielené na návštevníkov webových stránok)

 • Generovanie remarketingového pixelu
 • Nastavenie remarketingového zoznamu

Tvorba Lookalike audience

 • Stanovenie cieľového publika na základe existujúceho profilu zákazníkov

Website custom audience

 • Generovanie cieľového publika na základe poskytnutých dát / databázy kontaktov

Generovanie kontroverzného pixelu

 • Sledovanie ľubovoľných konverzácií na webe
 • Napojenie na jednotlivé FB reklamy
 • Implementácia na webovú stránku

Optimalizácia a reporting

 • Mesačný reporting
 • Mesačná správa aplikácií

Ostatné služby

 • Implementácia aplikácií
 • Nastavenie reklamného účtu

Facebook ads

 • PPC (podľa cieľovej skupiny, témy a sily Facebookového profilu)

Pinterest

Založenie profilu

 • Dopĺňanie popisu spoločnosti a vloženie profilovej fotografie
 • Napojenie na webové stránky
 • Získanie followers a ich prepojenie s Facebookom
 • Sledovanie aktivity pomocou Pinterest Analytics

Správa profilu

 • Založenie alb, vkladanie originálnych pinu a repinning

Google +

Založenie profilu

 • Doplnenie popisu spoločnosti
 • Vzhľad profilu – úvodná foto, zákadná foto

Správa profilu

 • Tvorba obsahu spoločne s obsahom na Facebooku
 • Správa okruhu fanúšikov – rozdelenie zákazníkov podľa vernosti, bydliska, veku, záujmu, apod.
 • Komunikácia s fanúšikmi v reálnom čase

Instagram

Založenie profilu

 • Doplnenie informácií o spoločnosti
 • Napojenie na Facebookový profil a webové stránky (priama ikona)

Správa profilu

 • Fotografie produktov, lifestyle fotografie apod.
 • Pravidelné pridávanie fotografií (napríklad 1 x týždenne)
 • Likovanie fotografií cez Instagram – premietnutie na Facebooku – zobrazenie na užívateľských profilov

Twitter

Založenie profilu

 • Doplnenie popisu spoločnosti a kontaktných
 • Vloženie úvodných fotografií
 • Napojenie na Facebookový profil a webové stránky

Správa profilu

 • Sledovanie chech-inu užívateľom a hodnotenia
 • Odmeňovanie užívateľov v rámci akcií

Linkedin

Založenie profilu (osobného alebo firemného)

 • Doplnenie profilu a kontaktných informácií na základe predložených informácií
 • Vloženie úvodných fotografií
 • Copywriting

Google Ads

Klasická PPC reklama

 • Založenie Google AdWords
 • PPC kampaň – nastavenie – fulltext
 • Tvorba textov a sloganov
 • Výber vyhľadávacích výrazov
 • Geografické zacielenie
 • Nastavenie a optimalizácia rozpočtu podľa CPC
 • Predbežné vyhodnocovanie účinnosti kampane

Remarketing

 • Genereovanie remarketingových značiek na web
 • Google Merchant Center založenie (pre produkty)
 • Napojenie AW a MC
 • Nastavenie kampane
 • Nastavenie a optimalizácia rozpočtu podľa CPC
 • Priebežné vyhodnocovanie účinnosti kampane

Dynamický remarketing nastavenia kampane

 • Generovanie remarketingových značiek na web
 • Google Mechant Center založenie (pre produkty)
 • Napojenie AW a MC
 • Nastavenie kampane
 • Nastavenie a optimalizácia rozpočtu podľa CPC
 • Priebežné vyhodnocovanie účinnosti kampane