wf-ilu-1

wf-ilu-2

wf-ilu-3

wf-ilu-4

Navigačnú ikonografiu na obaloch sme vyobrazili v detailnom, mierne realistickom prevedení, pri zachovaní plochého zobrazenia bez perspektívy. Naše autorské kresby rýb slúžia ako jednoznačne rozlišujúce prvky pre zjenodušenú orientáciu spotrebiteľa. Zároveň sú nositeľom color codingu a dopĺňajú tak svojou farbou harmonický vzhľad obalového dizajnu.