#3dmodel #video #safety #person #byMAISON

GCE Campaign CGI Animation

Súčasťou medzinárodnej kampane promujúcej bezpečnostné zariadenia pri zváraní, bolo informatívne 5 minútové video. Pre zobrazenie jednotlivých funkcií sme vytvorili 3D scénu s takmer fotorealistickou postavou. Kládli sme veľký dôraz na detaily akými sú napríklad jednotlivé časti oblečenia, vytvorené presne podľa výrobkov predávaných spoločnosťou GCE. 3D animácia pracuje so sériou záberov meniacich perspektívu pri pohľade na celkovú scénu. Ďalej je fungovanie celej sústavy animované prostredníctvom 2D prvkov v postprodukcii. Každá sekvencia animácie v scéne s postavou je nasledovaná ukážkou konkrétneho výrobku a jeho funkcií. Video sme vyhotovili v 2 alternatívach, 3 a 5 minútovej. Animácia bola nadabovaná do anglického jazyka a doplnená o titulky pre všetky krajiny, v ktorých bola použitá. Uvedenie videa sme realizovali prostredníctvom minisite a portálu YouTube.

Tommy Jönsson
Business Development Manager
Cutting & Welding Technologies
GCE Group
25th May 2015, Malmö Sweden

gce-animation-2gce-animation-3gce-animation-4gce-animation-5gce-animation-6gce-animation-7gce-animation-8gce-animation-9

gce-campaign-2gce-campaign-3gce-campaign-4gce-campaign-5gce-campaign-6