#packaging #design #coffe #minimalist #byMAISON

Obalový dizajn pre organickú kávu.

Nosným prvkom obalového dizajnu je farebne výrazný font. Celá škála kávy zo Sveta sa odlišuje len svojim názvom a farbou. Neustále sa meniace zloženie blendov tak vieme jednoducho riešiť ľahkou zmenou jedného tlačového štočku, čím výrazne okrešeme náklady na úpravu a tlač ďalších obalov.

Odlišná kampaň s dôrazom na chuť a prírodu.

V printovej kampani sa snažíme odlíšiť od určitého klišé krásnej ženy držiacej šálku kávy a zdôrazniť skôr , že naša káva je prírodná osadením balení do krajiny a korún stromov vytvorenej z dozretých a nedozretých kávových zŕn na bavlnenom poli.

Projekt: Obalový dizajn a Print kampaň pre Oragnic Coffee

Art Director: Martin Kuspal
Agentúra: MAISON D’IDÉE
Vytvorené v roku: 2015

coffee-01coffee-02coffee-03coffee-04