indexa-01indexa-02indexa-03indexa-04indexa-05indexa-06indexa-07indexa-08indexa-09indexa-10indexa-11

Logo design ako prvý krok corporate identity

Celý proces tvorby vizuálneho imidžu novej spoločnosti, prípadne pri rebrandingu už fungujúcej firmy, začína navrhovaním loga a výberu jeho finálneho variantu. Náš klient si vybral veľmi originálne a vizuálne silné logo, s ktorým sa dalo perfektne pracovať pri tvorbe webových stránok, dizajn manuálu a tlačovín.

Dizajn manuál a brožúra

Súčasťou tvorby každého loga je samozrejme aj dizajn manuál, ktorý vo svojom minimálnom prevedení rieši použitie loga, jeho varianty, správnu aplikáciu, firemné farby a typografiu. Rozšírený manuál definuje spracovanie vizitiek, hlavičkového papiera a poštových obálok. Najčastejšie tento typ dizajn manuálu rozširujeme o použitie loga a firemného vizuálnu na reklamných predmetoch, v reklamnej inzercii podľa preferovaných médií, letákoch a brožúrach, prípadne je v ňom načrtnuté riešenie umiestnenia loga vo webových stránkach.
Celá identita tohto projektu pracuje s veľmi decentnými grafickými prvkami, preto sme sa rozhodli postaviť vzhľad jednotlivých materiálov na fotografii, jemnej práci s textom a sekundárnym, trojuholníkovým grafickým prvkom ktorý diagonálne vstupuje do jednotlivých kompozícií deliac ich na plno-farebné, prázdne alebo fotografiu prekrývajúce plochy.
V spracovanej prípadovej štúdii je možné vidieť ukážku z brožúry a webových stránok, dizajn manuál jednotlivých projektov prezentujeme len pri osobnom stretnutí.

Webové stránky, responzivita a aplikovanie corporate identity

Súčasným trendom v oblasti webového dizajnu je určitá unifikácia kompozície a jednotlivých vizuálnych prvkov či výstavbových postupov vo webových stránkach, a to z dôvodu potrebnej optimalizácie obsahu pre širokú škálu zobrazovacích zariadení. Napriek tomu ale neustále hľadáme spôsoby, ako webdesign čo najlepšie prepojiť s vizuálnou identitou projektu a zachovať tak všeobecne akceptovanú funkcionalitu a vyžadovanú kreatívu.
Pri tomto projekte sme na webových stránkach nadviazali na corporate identity definovanú dizajn manuálom prenesením fotografií, voľbou písma a samozrejme aplikáciou sekundárneho grafického prvku – diagonálne pretínajúcej červenej plochy. Výsledkom je tak veľmi svieži, moderný a veríme že súčasne elegantný web ktorý plynule nadväzuje na všetky propagačné materiály a prvky značky.

Projekt: Webdesign a corporate identity pre INDEXA TRADING

Art Director: Martin Kuspal
Agentúra: MAISON D’IDÉE
Vytvorené v roku: 2016

http://www.indexatrading.com/