V2-1V2-2V2-3

Nová vizuálna identita pre účtovnú spoločnosť

Začali sme od loga. Niekto si myslí, že grafický dizajnér má dopredu jasnú predstavu o tom, ako bude celý projekt vyzerať. V skutočnosti sa však kľúčové smerovanie celého vizuálnu projektu rozhoduje počas prvotných stretnutí, návrhov a prezentácií, kedy si klient vyberá ten najdôležitejší, smer udávajúci prvok – logo. Tento proces je nesmierne náročný na čas a trpezlivosť na oboch stranách, venujeme mu preto náležitú pozornosť. Vždy chceme, aby sa klient rozhodol pre variant, ktorý je pre projekt správny. Niektorý klienti prídu s vlastným pohľadom na vec, s určitými predpokladmi alebo víziami. Potom je to o spoločnom hľadaní výsledku. V iných prípadoch je logo design výhradne na nás, teda ako sa hovorí: máme „voľnú ruku“. Aj napriek tomu dizajnér čaká až na výsledný variant loga, ktoré sa spoločne schváli. Pripomienkovanie aj malých zmien akými sú farebnosť alebo typografia môžu mať za následok zmenu celkovej koncepcie grafickej komunikácie. Keď je logo na svete, púšťame sa do tvorby celkovej koncepcie. Písma, farby, kompozície, fotografie, web.

Webdesign na WordPresse ponúka flexibilné riešenie pre malé a stredné podniky

Napriek tomu že sa tvorba webových stránok na platforme WordPress opiera o využívanie predefinovaných šablón, dohľad skúseného grafika je aj tu neoddeliteľnou súčasťou celého procesu. Šablóny v tomto prípade fungujú ako sady skladačky, ktorá obsahuje určité diely ktoré je potrebné upraviť a správne vyskladať. Snažíme sa v každom projekte vytvoriť niečo jedinečné a náhodne neopakovateľné. Rozdiely tkvejú v spôsobe kompozície a detailoch webových stránkach. Veríme, že v našom portfóliu nájdete krásne a originálne webové stránky bez ohľadu na to, na akej platforme boli postavené.

www.v2jservices.sk