croco-jedlo-01

croco-jedlo-02

croco-jedlo03

croco-jedlo-04

Pri tvorbe ilustrácií sme vychádzali z kvalitnej fotografickej predlohy, ktorú sme zámerne zjednotili výraznou grafickou štylizáciou. Výsledné vizuálne prevedenie sme adaptovali na celú sériu autorských, výtvarných prvkov. Z inak všedných grafických prvkov foodstylingu sa tak stali zaujímavé, originálne elementy umožňujúce skvelú grafickú prácu s návrhmi obalov.