logo klient fresh crocodille

Kreatívna koncepcia, kampaň a packaging

Od začiatku prác na sérii Panini sme museli myslieť na to, že ju bude vidno až v troch krajinách a vrôzynch jazykoch. Ďalšou veľkou výzvou bolo samotné prevedenie vizuálu tak, aby bol plošne rozpoznateľný a kvalitný na všetkých aplikáciách.

Kreatíva vynikla vďaka špičkovej fotografii

Bez kvalitnej fotografie nevieme docieliť požadovaného efektu. Foodstyling navyše mal v tomto prípade za cieľ oživiť panini, tkoré sa neskôr spolu zhovárajú. Fotografie sú následne retušované a upravované, ale veľká poklona patrí aj fotografom a aranžérom zo štúdia COTASHON, bez ktorých by sa nepodarilo dosiahnuť podobného výsledku.

Auto alebo chladnička, vždy na 100%

Po úpravách fotiek sme narazili na ďalšiu výzvu a to ako dosiahnuť to, aby pri každej aplikácii, vyzerala fotka rovnako dobre a v rovnakom dizajne. Inak pôsobí obrázok ako veľký celok na aute, inak na chladničke, kde má navyše podsvietnie. Tu prichádza na rad kvalitný grafik s retušou a nespočetnými hodinami práce, tlače, prelepovania až kým sa nedopracuje k finálnemu výsledku.

packaging Crocodile campaign MAISON D'IDÉEpackaging Crocodile campaign MAISON D'IDÉEpackaging Crocodile campaign MAISON D'IDÉEpackaging Crocodile campaign MAISON D'IDÉEpackaging Crocodile campaign MAISON D'IDÉE