Webdesign pre tento portál by nebol možný bez rozsiahlej a precíznej analýzy jeho budúcej funkcionality, na ktorej sme sa v úzkej spolupráci podieľali spolu s klientom. Jeho jasná vízia fungovania čerpá z populárnych a na internete dobre fungujúcich konceptov, ktorých nápady sme kúsok po kúsku implementovali do tohto riešenia. Webdesign stránok slovo.sk kombinuje tmavofialovú farbu ako nosný prvok s doplnkovou saharskou žltou, ktorá sa používa pre vyznačenie aktívnych prvkov na webe.
slovo 1

Celková koncepcia ráta so vstupmi niekoľko jazyčného obsahu, ako aj s možnosťou rozšírenia pôsobnosti stránok na iné ako domovskú krajinu. Webdesign, ktorý sme klientovi dodali obsahoval podrobné riešenia grafických kompozícií rôznych časti webstránky, akými sú napríklad moduly pre prehrávanie videa, live streamy či katalógové zobrazenie výsledkov vyhľadávania. Našim dizajnérom samozrejme neostali nepovšimnuté ani pod stránky pre upload obsahu, registráciu či publikovanie informácii magazínového typu a formátu.

slovo 2

Rozsiahly webdesign sme pre klienta dodali v rekordne krátkom čase, celková realizácia grafického spravovania jednotlivých webových stránok zabrala takmer jeden mesiac, čo bolo nevyhnutnou podmienkou zo strany zadávateľa.
slovo 3slovo 4slovo 5

 

Projekt: Slovo Complex Webdesign, UE, UI Design
Art Director: Martin Kuspal
Agentúra: MAISON D’IDÉE
Klient: Slovo.sk
Vytvorené v roku: 2015