brainy-010brainy-011brainy-012brainy-013brainy-014brainy-015brainy-016

Logo a jeho symbolika

Logo vychádza z morfologickej kombinácie symbolov mozgu a jablka. Inšpiráciou pre tento motív bol samotný názov znacky, ktorý sám nabáda ku kombinacnej symbolike. Lístok na stopke doplna symbol mozgu (brain/brainy) a transformuje ho k jeho sekundárnemu významu, a to do podoby ovocia (fruits). Ako nosná cast vizuálnej identity bola zvolená výrazná teplá, saharská žltá v kontraste s ciernym pozadím. Logo je primárne používané vo svojom negatíve so žltým symbolom a bielou typogra‑ou na ciernom podklade.

Ikonografia

Pre projekt Brainy Fruits sme vytvorili ku každej funkcii produktu špecifickú, na mieru navrhnutú ikonu. Ikonografia bude využitá pre univerzálnu komunikáciu výhod a funkčnosti produktu naprieč rôznym jazykovým lokalizáciám marketingových materiálov.

Typografia

Dizajn manuál značky defi‑nuje použitie písma Ubuntu v troch základných rezoch. Pre slogany a použitie nápisov na čiernom pozadí, prípadne na podklade tmavej fotografi‑e je definovaný hrubý rez písma Ubuntu Bold. Odporúčame pracovať s veľkými grafémami. Pre tlačoviny je ideálne použiť tenký rez písma Ubuntu Light. Ubuntu Regular je určený predovšetkým pre použitie pri písme malej veľkosti, na webe a na zvýraznenie slov v texte v tlačovinách.

www.brainyfruits.com