logo klient jupi

#jupi #horuci #napoj #packaging #design #ovocie #byMaison

Pripravili sme sériu obalov pre teplé sirupy od Jupí. Nadviazali sme na už existujúcu grafickú ediíciu, ktorú sme doplnili o nové príchute a niekoľko vylepšujúcich detailov. Celý koncept grafiky je ideovo založený na vyobrazení ovocia a ostatných zložiek výrobku ponorených pod hladinou, cez ktorú niektoré prvky zámerne presahujú smerom ku vrchnáku.

Pri spracovaní grafiky obalov sme sa sústredili na jemnú a dôslednú retuš ovocia, ktoré má nadobúdať dojem vnorenia do hustého sirupu tak, aby bola stále možná rozoznateľnosť jednotlivých elementov.

obalový design packaging jupi