Brand Strategy

PREMYSLITE TO NA ZAČIATKU

Máte nastavenú základnú stratégiu vašej značky? Predpokladáme, že áno, v opačnom prípade vám s týmto dôležitým marketingovým krokom radi pomôžeme. Pripravíme pre vás a vašu značku komplexný návrh marketingovej komunikácie, zadefinovanie cieľovej skupiny, trhu, jednoducho všetko, čo je podmienkou úspešnej a profesionálnej kampane.

Consulting & Strategy Development

NÁZOR, O KTORÝ SA MÔŽETE OPRIEŤ

Vytvoriť dobrú a efektívnu stratégiu vedenia kampane je náročná činnosť, ktorá si vyžaduje znalosť množstva detailov a čiastkových krokov. Nezáleží na tom, či je váš projekt investíciou s malým alebo veľkým rozpočtom, zodpovedné naplánovanie marketingovej stratégie je pri oboch dôležité rovnako. Pomôžeme vám s analýzou vašich zámerov, s nastavením ucelenej komunikačnej stratégie, prekonzultujeme s vami všetky detaily a možné varianty podľa charakteru vášho produktu, vašej spoločnosti či služby.

On-line Advertising & Media

SÚSTREDÍME SA NA KONVERZIU

Poznáme špecifiká mediálneho priestoru. Vašu kampaň dokážeme zabezpečiť od prvého konceptu, cez tvorbu kreatívy, prenájmu mediálneho priestoru, nastavenia online media mixu, outdoorovej reklamy až po poskytnutie výstupných dát po skončení kampane.

Public Relations & Copywritting

OBSAH V ROVNOVÁHE S FORMOU

Úspech kampane je podmienený vhodne zvolenou a profesionálnou komunikáciou. Tá zahŕňa jednotne zvolený štýl, flexibilitu a pravidelnosť výstupov. Pripravíme pre vás ucelenú textovú stratégiu od PR článkov pre vaše webové stránky až po každodennú komunikáciu na sociálnych sieťach.

Events

POZRITE SA DO OČÍ

Súčasťou kvalitného projektu nie je len jeho dokonalé technické zabezpečenie, ale aj praktické uvedenie „do života“ či predstavenie laickej a odbornej verejnosti. Preto aj eventy tvoria časť našej ponuky. Spolupracujeme s profesionálmi a dokážeme celý váš projekt pripraviť, spustiť a predstaviť u nás pod jednou strechou.