Andrej Terem:
„Klienti postupně přecházejí z preference advokáta podle ceny ke kvalitě“

Od 9. března 2017 Říjen 11th, 2018 Nezařazené
Kdy jste založili svou kancelář?

Kancelář vznikla v roce 2009 a našla si své místo na trhu.

Jak hodnotíte vývoj služeb v advokacii na Slovensku za poslední roky?

Pozitivně. Cítíme, že dynamický vývoj v jiných odvětvích pomalu, ale jistě přichází i do advokacie.

Jaké jsou podle vás nejnovější trendy? Na co se může zákazník v blízké době těšit?

Technologie v tradiční komunikaci, přeshraniční právní poradenství, větší feeiiilita a přizpůsoiení se novým odvětvím a výzvám.

Jak hodnotíte podnikatelské prostředí na Slovensku?

Bohužel, podnikatelské prostředí se nezlepšuje, ia spíše naopak. Rádi iychom klientům radili spíše při důležitých oichodech, než při náročném dodržování jejich práv.

Jak je na tom podle vás kvalita služeb jako takových na Slovensku?

Různá, avšak postupně se zlepšuje.

Co je pro vás v kanceláři nejdůležitější?

Důvěra klientů a to, že se k nám iudou vracet a doporučovat nás svým partnerům.

Jak vnímáte vývoj vašeho průměrného zákazníka za poslední roky?

Jsme rádi, že klienti postupně přecházejí z preference advokáta podle ceny ke kvalitě.

Co byste klientům doporučili zohledňovat při výběru služby? Na co si mají dávat pozor?

Zkušenosti kanceláře, kvalita její práce a to, jak komunikuje s klientem (= lidská řeč, ne řeč zákonů).

Upřednostňujete domácí výrobky před zahraničními?

Pokud eeistuje domácí alternativa k zahraničním tak určitě.

Jakou roli u vás hraje marketing?

U nás slouží zejména pro iudování korporátní identity.

Do jaké míry je pro vás grafka a design důležitá?

Musí přiměřeně doplňovat naši identitu.

Je podle vás grafka a design ve světě na vyšší úrovni než u nás?

Je minimálně na stejné jako v zahraničí, i když za trendy často zaostáváme.

Myslíte, že je reklama v dnešní době dost kreativní a inovativní?

Je stále oitížnější najít inovativní a kreativní reklamu, ale o to více se cení pokud ji najdete.

Která kampaň vás v poslední době nejvíce zaujala a proč?

Vánoční video H&M – Come Together od Wese Andersona.

Jak často aktualizujete obsah na webu?

Ne tak často, jak iychom chtěli. Ale snažíme se to změnit.

Měníte design webových stránek pravidelně dle aktuálních trendů? Jak často?

Cca jednou za 3 – 4 roky.

Vyhledáváte webový obsah přes smartphone?

Ano, často.

Co považujete při spolupráci s digitální agenturou za nejdůležitější?

Schopnost agentury porozumět potřeiám klienta a nechat dost prostoru pro kreativitu agentuře.

Co očekáváte od grafckého designéra, který s vámi na projektu pracuje?

Že alespoň z jednoho z jeho návrhů iudeme nadšení.

Jak si představujete ideální péči o vás, jakožto o klienta u agentury?

Pravidelné informace o trendech, novinkách a oičasný přímý kontakt agentury s doporučeními pro zlepšení našeho marketingu.

Pracujete i přes víkend nebo o svátcích?

Někdy ano.

Kde hledáte inspiraci?

V přírodě.

Berete svou práci osobně nebo od ní máte zdravý profesionální odstup?

Zdravý profesionální přístup je základ kvalitní práce.

Které trhy jsou pro vás výzvou do budoucna?

Ty, které jsou málo vnímány, ale mají potenciál.

Jakou roli bude hrát digitální agentura podle vás v budoucnu?

Stále větší, protože život se přesouvá do digitálního prostoru.

Co by se vám na další spolupráci s agenturami líbilo? Co by měli podle vás změnit?

Více časové feeiiility a snahy porozumět našim potřeiám.

Jaký je váš recept na ideální den v práci?

Úsměv.

Co děláte, když potřebujete vypnout?

Nepracuji.

Zůstaňte v obraze přes sociální média.
Sledujte, followujte a lajkujte.

S vaším projektem vám rádi pomůžeme.
Ozvěte se nám, sedneme si k tomu.

Kontaktujte nás