Hľadá sa skúsený grafický dizajnér obalov

Od 17. mája 2018Marketing
Hľadá sa grafický dizajnér

Chceme sa posúvať dopredu a aj preto neustále hľadáme nových, šikovných ľudí so skúsenosťami v tejto oblasti. Po zaslaní portfólia si s každým uchádzačom radi posedíme a preberieme budúcnosť pri šálke kávy. Vždy sme vďační za rozhovor, človek nikdy nevie, čo z takéhoto posedenia môže vzísť.Pred samotným pohovorom je ale dobré rozpamätať sa na dôvody, pre ktoré by ste práve vy mali byť tým človekom, po ktorom pátrame.Sformulovanie a analýza vlastných schopností vám môže pomôcť lepšie sa pripraviť na pohovor a možno sa, práve kvôli tomu, rozhodnete radšej chvíľu počkať, nazbierať viac skúseností, či rozšíriť a prepracovať si portfólio.

Čo očakávať od pozície grafického dizajnéra obalov
  • Vytvoriť dobrý obalový dizajn je výzvou.

Bez debaty ide o atraktívnu pozíciu, treba si ale uvedomiť, že obal je z grafického hľadiska komplikovaná záležitosť.Dizajnér musí zohľadniť nemalý počet obmedzujúcich faktorov a zároveň mať naštudované všetko v rámci daného segmentu na danom trhu.

  • Je umením spojiť vlastnú a klientovu víziu.

Vo výsledku musia kombinovať všetky povinné prvky a komunikovať žiadané informácie.Vzhľad musí byť relevantný a atraktívny pre cieľovú skupinu, no zároveň musí prekonať konkurenciu. Vytvorenie dizajnu, ktorý vyrazí dych, si vyžaduje, aby si grafik, nech je akokoľvek dobrý, siahol na svoje dno.

  • Nestačí len jeden dobrý dizajn.

Klient vždy vyžaduje niekoľko alternatív. Tvorba dizajnu je náročný proces a pri packagingu to platí dvojnásobne.Zadanie sa opakovane môže meniť. Grafický dizajnér, ktorému zveríme projekt, bude musieť zvládnuť adaptovať všetky požiadavky klienta, konzultovať ich s creativedirectorom a čo je najdôležitejšie: počas celého procesu nevyhorieť.

Uchádzačom preto odporúčame položiť si nasledujúce 3 otázky
  • Dokážem navrhnúť skvelý obalový dizajn rýchlo a efektívne, pričom zohľadním všetky požiadavky klienta?
  • Dokážem svoj návrh na druhý deň bez negatívnych emócii zahodiť a vypracovať nový, celkom odlišný?
  • Dokážem tento proces zopakovať mnohokrát po sebe a napriek tomu sa so zápalom a entuziazmom dopracovaťk dobrému výsledku?
Aké kvality nás potešia u našich budúcich kolegov
  • Vek a skúsenosti

V otázke talentu vek nehrá rolu, ale skúsenosti sa dajú nadobudnúť len časom a poctivou prácou na sebe. Preto hľadáme človeka približne vo veku od 30 do 40 rokov, ktorý už za sebou má nejaké tie roky skúseností, a ktorý by bol dostatočne osobnostne a profesionálne vyzretý, aby zvládol navrhovanie obalov na úrovni.

  • (Všeobecný) rozhľada cit pre dizajn

Grafik na pozícii obalového dizajnéra musí aktívne sledovať aktuálne trendy. Musí mať adekvátny prehľad a znalosti o tovaroch, predovšetkým o potravinách.
Nehľadáme jasnovidca, ale je pravdou, že dobrý obalový dizajnér by mal mať schopnosť trendy správne predvídať a adaptovať.Je nevyhnutné, aby bol schopný vytvoriť a odprezentovať jasnú víziu pre grafický koncept, jeho adaptáciu a fungovanie v reálnom svete a zároveň si zachovať vlastný rukopis.
Dobrý dizajnér obalov musí vedieť posúdiť relevantnosť aktuálnych trendov pre dlhšie časové obdobie a musí byť schopný navrhnúť dizajn, ktorý je nadčasový a má voči krátkodobým módnym výstrelkom svoje vlastné, unikátne postavenie.

S vašim projektom vám radi pomôžeme.
Ozvite sa nám, sadneme si k tomu.

Kontaktujte nás